Zapisz na liście zakupowej
Stwórz nową listę zakupową
Rower Arkus Lite Trek 28 M czerwony
Rower Arkus Lite Trek 28 M czerwony
Rower Arkus Lite Trek 28 M czerwony
Rower Arkus Lite Trek 28 M czerwony
Rower Arkus Lite Trek 28 M czerwony
Rower Arkus Lite Trek 28 M czerwony
Rower Arkus Lite Trek 28 M czerwony

Rower Arkus Lite Trek 28 M czerwony

  • Dostępny kolor: czarny Materiał ramy: aluminiowa Widelec: amortyzowany Rozmiary: 18" Stery: stalowe Mostek: TDS-C215 ZOOM, regulowany Kierownica: HL 155, aluminiowa Sztyca: Zoom Siodełko: Wittkop Piasty: aluminiowe Obręcze: aluminiowe Opony: 7
Cena katalogowa1 139,00 zł
1 139,00 zł
/ szt. brutto
605-995-391
605-995-391
14 dni na łatwy zwrot
Ten produkt nie jest dostępny w sklepie stacjonarnym
Bezpieczne zakupy

Dostępny kolor: czerwony
Materiał ramy: aluminiowa
Widelec: amortyzowany
Stery: stalowe
Mostek: TDS-C215 ZOOM, regulowany
Kierownica: HL 155, aluminiowa
Sztyca: Zoom
Siodełko: Wittkop
Piasty: aluminiowe
Obręcze: aluminiowe
Opony: 700x40C
Manetki: Shimano ST-EF50
Przerzutka przód: Shimano TZ30
Przerzutka tył: Shimano Altus
Dźwignia hamulca: Shimano ST-EF50
Hamulce: V-brake
Korby: 170 mm, 48-38-28 z.
Pedały: antypoślizgowe
Kaseta: Shimano MF-TZ07, 7-rz.

Marka
Symbol
728097B
Gwarancja
WZROST
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
ROZMIAR RAMY
18"
ROZMIAR KOŁA
28"
PŁEĆ
Chłopiec
Mężczyzna
KOLOR
Czerwony
ROMET

WARUNKI GWARANCJI
1. Gwarant zapewnia dobrą jakość i sprawne działanie roweru, na który została wydana niniejsza karta gwarancyjna i odpowiada jedynie za ukryte wady materiałowe. Sprzedawca zobowiązany jest wydać kupującemu rower pełnowartościowy, nadający się do eksploatacji, po przeprowadzeniu jego montażu w sposób wskazany w instrukcji obsługi roweru.

2. Kupujący pod rygorem utraty uprawnień z gwarancji winien dopilnować niezwłoczne wykonanie przez Sprzedawcę przeglądu zerowego, a w przypadku sprzedaży internetowej Kupujący winien sam zlecić wykonanie tego przeglądu zerowego w terminie 7 dni od dnia nabycia roweru. Adresy autoryzowanych serwisów znajdują się na stronie centrum.romet.pl Fakt przygotowania roweru do jazdy sprzedawca/autoryzowany punkt serwisowy, potwierdza właściwym wpisem w niniejszej karcie gwarancyjnej. Brak wykonania przeglądu zerowego lub brak potwierdzenia jego wykonania w niniejszej karcie gwarancyjnej powoduje wygaśnięcie gwarancji - zgodnie z pkt 5 d) Warunków gwarancji.

3. Kupujący zobowiązany jest do wykonywania czynności obsługowych i regulacyjnych zgodnie z instrukcją obsługi roweru, między innymi do konserwacji, smarowania, dokręcania połączeń gwintowych, regulacji mechanizmów. Gwarancja nie obejmuje wad roweru powstałych wskutek niewłaściwego, niezgodnego z instrukcją obsługi użytkowania, przechowywania, niewłaściwej obsługi i konserwacji. Dla zapewnienia niezawodnej eksploatacji, gwarant zaleca stosowanie chemii serwisowej marki Romet.

4. Gwarancja nie obejmuje:
a) podzespołów podlegających zużyciu podczas eksploatacji oraz ich rozregulowania w trakcie użytkowania, w szczególności zniszczenia lub zużycia ogumienia, rozciągnięcia łańcucha, rozregulowania przerzutek i hamulców, zużycia klocków i tarcz hamulcowych, piszczenia hamulców, centrowania kół, zużycia obręczy, oświetlenia, linek, pancerzy, części plastikowych, mechanizmu korbowego, wolnobiegu, kasety, piast kół, tulei ślizgowych zawieszenia, wkładu suportu, siodeł.
b) wad będących konsekwencją zaniedbań ze strony użytkownika, przede wszystkim zniszczenia gwintów w korbach, będących skutkiem jazdy z niedokręconymi pedałami, rozkalibrowania otworów w korbach jako efektu niedokręconych śrub osi suportowej, korozji elementów galwanizowanych i aluminiowych w rowerach przechowywanych w zawilgoconych pomieszczeniach lub na wolnym powietrzu np. balkonach, wybicia bieżni łożysk steru, korozji łożysk i wewnętrznych części widelca amortyzowanego jako skutek mycia roweru urządzeniami wysokociśnieniowymi, popękania bocznej powierzchni opon, na skutek jazdy z nieodpowiednim ciśnieniem w oponach lub przechowywania roweru w miejscu narażenia na działanie promieni słonecznych.
c) uszkodzeń powstałych wskutek korzystania z roweru niezgodnie z jego przeznaczeniem lub wynikłych z nieprzestrzegania załączonej instrukcji obsługi roweru, (np. ekstremalna eksploatacja na zawodach sportowych).
d) wad amortyzatorów przednich i tylnych (na niektóre amortyzatory udzielana jest odrębna gwarancja przez producenta amortyzatora).
e) mechanicznych uszkodzeń jako efektu przeciążeń lub wypadków w szczególności: zdeformowania obręczy i związanych z tym pęknięć szprych, wygięcia lub złamania haka tylnej przerzutki, uszkodzenia tylnej przerzutki oraz szprych koła tył, wygięcia wspornika siodła, wygięcia lub złamania stelaża siodła, uszkodzenia zębatek mechanizmu korbowego i odkształcenia przerzutki przedniej powstałych w wyniku zmiany przełożeń pod dużym obciążeniem, naruszenia geometrii ramy, uszkodzenia podkowy, goleni lub korony widelca.
f) otarć, zadrapań, odprysków lakieru, wyblaknięcia kolorów.

5. Gwarancja traci ważność w przypadku:
a) naprawy w nieuprawnionym punkcie serwisowym
b) modyfikacji produktu w stosunku do oryginalnej konstrukcji, podmiany podzespołów niezgodnych ze specyfikacją roweru
c) braku oryginału karty gwarancyjnej oraz dowodu zakupu, bądź gdy wspomniane dokumenty będą nieczytelne.
d) niedokonania przeglądu zerowego roweru lub braku jego potwierdzenia w niniejszej karcie gwarancyjnej

6. Gwarancja obowiązuje na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Okres gwarancji wynosi 24 miesiące i liczony jest od daty zakupu towaru, potwierdzonej w karcie gwarancyjnej przez punkt sprzedaży.
7. Reklamacje z tytułu wad roweru, należy zgłaszać do sprzedawcy lub autoryzowanego punktu serwisowego (adresy serwisów autoryzowanych na stronie www.centrum.romet.pl). Reklamowany rower winien być dostarczony do wyżej wspomnianych podmiotów na koszt Kupującego, kompletny oraz czysty.
Uprawnienia z tytułu gwarancji nie obejmują prawa kupującego, do domagania się zwrotu kosztów poniesionych w związku z wadą towaru, w tym kosztów transportu do najbliższego punktu naprawczego. W przypadku wysyłki roweru, należy zadbać o właściwe zabezpieczenie na czas transportu, albowiem ewentualnie powstałe uszkodzenia nie są objęte gwarancją.

8. Naprawa wadliwego roweru powinna nastąpić w terminie, do 21 dni, a w przypadku zamówienia wadliwego podzespołu u producenta lub odesłania roweru do naprawy u producenta, 30 dni. W przypadku skomplikowanego charakteru wady, a także konieczności wykonania przez Gwaranta ekspertyzy w zakresie przyczyn uszkodzenia, termin może być przedłużony przez Gwaranta stosownie do okoliczności, nie dłużej jednak niż do 60 dni.

9. Decyzję o wymianie komponentu roweru na nowy, podejmuje producent, tylko i wyłącznie w przypadku, gdy z przyczyn technicznych nie jest możliwa jego naprawa. Gwarant zastrzega sobie możliwość wystąpienia różnic kolorystycznych. Wymiana komponentu na nowy nie wydłuża okresu gwarancji.

10. Kupujący, powinien upewnić się czy Sprzedawca dokonał odpowiednich wpisów do karty gwarancyjnej (model roweru, nr fabryczny, nr ramy, data sprzedaży, dane kupującego, odpowiedni wpis dotyczący właściwego przygotowania roweru do jazdy, pieczątka i podpis sprzedawcy). Karta gwarancyjna powinna być prawidłowo wypełniona, w przeciwnym wypadku, może zostać unieważniona, a tym samym nie będą świadczone usługi serwisowe z tytułu gwarancji.

11. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.

12. Gwarantem jakości towaru jest Arkus & Romet Group Sp z.o.o z siedzibą w Podgrodziu 32C, 39-200 Dębica.


WARUNKI UDZIAŁU W PROGRAMIE PRZEDŁUŻONEJ GWARANCJI NA RAMĘ ROWEROWĄ


Producent rowerów ARKUS&ROMET GROUP Sp. z o.o. z siedzibą w Podgrodziu 32C, 39-200 Dębica (KRS nr 0000 234280), udziela Przedłużonej Gwarancji na ramy rowerowe zamontowane w rowerach z kolekcji ROMET 2020 oraz nowszych. Gwarancja zostaje udzielona w zakresie oraz na warunkach wynikających z niniejszej karty gwarancyjnej.

1. Gwarancja dotyczy wszystkich typów ram, tj. stalowych, aluminiowych, zamontowanych w rowerach Romet z wszystkich kolekcji 2020 oraz nowszych i jest udzielana dożywotnio, chyba że nastąpi przewidziane w niniejszych warunkach Gwarancji zdarzenie, powodujące wcześniejsze wygaśnięcie gwarancji.

2. Gwarancja jest udzielana tylko na ramy rowerowe zakupione (a następnie użytkowane)wyłącznie na cele niekomercyjne przez osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej (konsumenci). Przedłużoną Gwarancją są objęte tylko i wyłącznie rowery nabyte od sprzedawców detalicznych mających placówki handlowe w Polsce – gwarancja nie będzie realizowana poza terytorium RP. W przypadku dalszej odsprzedaży roweru – niniejsza Gwarancja przechodzi na nabywcę pod warunkiem zawiadomienia Producenta o transakcji (na adres: www.romet.pl lub adres pocztowy Producenta wymieniony w komparycji niniejszych warunków gwarancyjnych) w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia.

3. Warunkiem nabycia przez Kupującego prawa do Przedłużonej Gwarancji na ramę roweru jest wykonywanie odpłatnego przeglądu roweru – w terminie do 3 miesięcy od daty zakupu roweru (Przystąpienie do programu Przedłużonej Gwarancji). W celu utrzymania Przedłużonej Gwarancji w kolejnych latach konieczne jest wykonanie na zlecenie Kupującego corocznych, okresowych przeglądów posezonowych roweru w miesiącach wrzesień-grudzień, w autoryzowanej sieci serwisów lub punktach sprzedaży Romet. Adresy serwisów znajdują się na stronie centrum.romet.pl. Przeglądy powinny być udokumentowane poprzez wpis w książce gwarancyjnej – rubryka nr 3: „Adnotacje serwisu o przeglądach i naprawach”.

4. Przedłużona Gwarancja obejmuje istniejące już w chwili sprzedaży wady fizyczne tkwiące w ramie rowerowej, tj. w szczególności ewentualne wady materiałowe, konstrukcyjne oraz produkcyjne ramy rowerowej – jeżeli wady te ujawniły się w czasie obowiązywania Przedłużonej Gwarancji na ramę rowerową.

5. Do zgłoszenia reklamacji, wymagane jest dostarczenie kompletnego roweru na koszt Kupującego do sprzedawcy lub autoryzowanego punktu serwisowego wraz z Kartą Gwarancyjną oraz dowodem zakupu. Reklamacja powinna być zgłoszona najpóźniej w terminie 21 dni od dnia stwierdzenia wady przez uprawnionego z gwarancji.

6. W przypadku stwierdzenia wady objętej niniejszą gwarancją, rama podlega – stosownie do wyboru Gwaranta podyktowanego względami technicznymi - naprawie lub wymianie na nową. W przypadku wymiany wadliwej ramy na nową, Producent zastrzega sobie możliwość wystąpienia różnic kolorystycznych. W sytuacji zaprzestania produkcji danego modelu ramy, Producent zastrzega sobie prawo zastąpienia ramy modelem równorzędnym o takiej samej lub wyższej wartości. Koszty pozostałych komponentów, jeżeli zachodzi taka konieczność, podczas wymiany ramy, pokrywa właściciel roweru.

7. Wymiana lub naprawa powinna nastąpić niezwłocznie nie później jednak niż w terminie 30 dni od chwili dostarczenia przez uprawnionego z gwarancji wadliwej ramy do właściwego serwisu rowerowego. W przypadku skomplikowanego charakteru wady, gdzie zaistnieje konieczność przeprowadzenia ekspertyzy w zakresie przyczyn uszkodzenia, termin może być przedłużony stosownie do okoliczności, nie dłużej jednak niż do 45 dni.

8. Gwarancja nie obejmuje:
a) powłoki lakierniczej ramy, naklejek oraz elementów dodatkowych, takich jak osłony, przelotki, nity, inserty itp.
b) wad eksploatacyjnych oraz uszkodzeń wynikających z niewłaściwego, niezgodnego z przeznaczeniem użytkowania, w tym wszelkich uszkodzeń mechanicznych, w szczególności będących wynikiem kolizji lub upadku roweru.
c) wad ramy, będących efektem normalnego zużycia.

9. Gwarancja traci ważność w przypadku :
a) jakichkolwiek modyfikacji lub zmian konstrukcyjnych ramy;
b) jakiegokolwiek komercyjnego wykorzystania roweru przez właściciela lub osobę której rower został powierzony;
c) braku lub zagubienia karty gwarancyjnej bądź dowodu zakupu oraz gdy dokumenty będą nieczytelne;
d) naprawy ramy w nieuprawnionym serwisie;
e) niedopełnieniu przez uprawnionego z gwarancji innych warunków Przedłużonej Gwarancji, z którymi niniejsza karta gwarancyjna wiąże skutek w postaci wygaśnięcia gwarancji, w szczególności zaniechanie wykonania corocznego przeglądu ramy.

10. Niniejsza dożywotnia gwarancja na ramę nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej ani też uprawnień Kupującego wynikających z Gwarancji podstawowej na produkt. Producent rowerów ARKUS&ROMET GROUP Sp. z o.o. z siedzibą w Podgrodziu 32C, 39-200 Dębica (KRS nr 0000 234280), udziela Przedłużonej Gwarancji na ramy rowerowe zamontowane w rowerach z kolekcji ROMET 2020 oraz nowszych. Gwarancja zostaje udzielona w zakresie oraz na warunkach wynikających z niniejszej karty gwarancyjnej.

Zapytaj o produkt
Jeżeli powyższy opis jest dla Ciebie niewystarczający, prześlij nam swoje pytanie odnośnie tego produktu. Postaramy się odpowiedzieć tak szybko jak tylko będzie to możliwe. Dane są przetwarzane zgodnie z polityką prywatności. Przesyłając je, akceptujesz jej postanowienia.
Napisz swoją opinię
Twoja ocena:
5/5
Dodaj własne zdjęcie produktu:

Dbamy o Twoją prywatność

Nasz Sklep (znajdujący się pod adresem www.activsport.eu) przetwarza Twoje dane osobowe zbierane w Internecie, np. adres IP Twojego urządzenia oraz informacje zapisywane za pomocą technologii służących do ich śledzenia i przechowywania, takich jak pliki cookies, sygnalizatory www lub innych podobnych technologii.

Za ich pomocą zbieramy informacje, które mogą stanowić dane osobowe. Wykorzystujemy je w celach analitycznych, marketingowych oraz aby dostosować treści do Twoich preferencji i zainteresowań.

Wyrażam zgodę na korzystanie z technologii automatycznego śledzenia i zbierania danych, w tym z plików cookies, dostęp do informacji na Twoim urządzeniu końcowym i ich przechowywanie oraz na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez firmę P.P.H.U. J&K Romstom sp. j. oraz jej partnerów, w celach marketingowych (w tym do zautomatyzowanego dopasowania reklam do Twoich zainteresowań i mierzenia ich skuteczności).

Niezależnie od tego, masz również prawo odmówić wyrażenia zgody na korzystanie w Internecie ze wspomnianych wyżej technologii, dostępu do informacji na Twoim urządzeniu końcowym i ich przechowywania oraz na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez firmę P.P.H.U. J&K Romstom sp. j. oraz jej partnerów, w celach marketingowych (w tym do zautomatyzowanego dopasowania reklam do Twoich zainteresowań i mierzenia ich skuteczności). W tym celu kliknij: „ NIE WYRAŻAM ZGODY ” bądź dokonaj zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej, z której aktualnie korzystasz (w zakresie plików cookies). Więcej informacji dowiesz się ze strony Polityka prywatności i cookies.

NIE WYRAŻAM ZGODY
ZGADZAM SIĘ, CHCĘ PRZEJŚĆ DO STRONY
pixel